KIKE - Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom oraz Stowarzyszenie e-Południe wystosowały dzisiaj odezwy do Prezesa UKE oraz do Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju i Biuro Rzec
KIKE - Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom oraz Stowarzyszenie e-Południe wystosowały dzisiaj odezwy do Prezesa UKE oraz do Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju i Biuro Rzecznika MŚP, w temacie trudności w terminowym sporządzeniu raportów przez operatorów telekomunikacyjnych, wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Treść pism dostępna jest na stronie KIKE: https://kike.pl/2020/03/odezwa-branzy-telekomunikacyjnej-do-uke-mc-mr-w-sprawie-wprowadzenia-koniecznych-zmian-prawnych-oraz-uelastycznienia-terminow-skladania-raportow
2020-03-19, 15:00
KIKE - Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom oraz Stowarzyszenie e-Południe wystosowały dzisiaj odezwy do Prezesa UKE oraz do Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju i Biuro Rzecznika MŚP, w temacie trudności w terminowym sporządzeniu raportów przez operatorów telekomunikacyjnych, wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Treść pism dostępna jest na stronie KIKE:
https://kike.pl/2020/03/odezwa-branzy-telekomunikacyjnej-do-uke-mc-mr-w-sprawie-wprowadzenia-koniecznych-zmian-prawnych-oraz-uelastycznienia-terminow-skladania-raportow
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy